Qpop: Shigeru Mizuki tribute art show

qpop shigeru mizuki

Gegege no kitaro // Medama oyaji

Medama oyaji - Sterling silver

Bowl - Bronze

Skull ring base - Sterling silver

Badge - Sterling silver

gegege no kitaro ring gegege no kitaro ring gegege no kitaro ring gegege no kitaro ring